អំពីយើង

សេវាកម្មដឹកសាឡាងដោយយកចិត្តទុកដាក់

កំពុងរកមើលសេវាកម្មជិះកាណូតកំពូល ៗ មែនទេ? អនុញ្ញាតឱ្យយើងណែនាំខ្លួនយើង។ យើងកំពុងជិះកាណូតល្បឿនលឿននៅកម្ពុជា។ អាចរកបាននៅកន្លែងដែលអ្នកត្រូវការយើងមិនគ្រាន់តែបំពេញតាមការរំពឹងទុករបស់អ្នកទេយើងហួសពីអ្វីដែលអ្នកចង់បាន។ សាឡាងល្បឿនលឿនកម្ពុជាបម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជននៅខេមប្រាំងសាមមនិងតំបន់ជុំវិញ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០០ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានប្តេជ្ញាចិត្តថានឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុតពីអ្វីដែលយើងបានធ្វើ។ ហ្វាយហ្វ្រេដខេមបូឌាគឺជាសេវាកម្មទូកឈានមុខគេរវាងខេត្តព្រះសីហនុកោះរ៉ុងនិងកោះរ៉ុងសន្លឹម។ ធ្វើដំណើរទៅកោះទាំងនេះឥឡូវនេះចំណាយពេលតែ ១ ម៉ោងប៉ុណ្ណោះដោយប្រើចំណុះ ១២០ កៅអីដែលមានឈ្មោះថា“ ព្រះនាង” ជិះទូកទៅកាន់កោះរ៉ុងឬកៅអីចំនួន ៣៥ ទៅ“ សារ៉ាខាស” ទៅដល់ឆ្នេរសារ៉ារ៉ាបនិងឆ្នេរសមុទ្រអៃប៉ៃលើកោះរ៉ុងសន្លឹម។ ដើម្បីកំណត់ពេលជិះ។

+855 81 466880

+855 70 934744

+855 96 9828797

Speed Ferry Cambodia Ochheuteal Street 500, Sihanoukville 18200, Cambodia

©2017 Speed Ferry Cambodia. All rights reserved. Developed by Cambodiaweb.net

TMT ID: TMT2445